Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Zástupné entity (symboly)

Základní symboly

 

Znak

Symbol

Znak

Symbol

Znak

Symbol

<

&lt;

>

&gt;

&

&amp;

p. mezera

&nbsp;

spojovník

&shy;

"

&quot;

 

Speciální symboly

 

Znak

Symbol

Znak

Symbol

Znak

Symbol

¡

&iexcl;

ª

&ordf;

¨

&uml;

¿

&iquest;

º

&ordm;

¯

&macr;

¢

&cent;

¹

&sup1;

´

&acute;

£

&pound;

²

&sup2;

¸

&cedil;

¤

&curren;

³

&sup3;

¬

&not;

¥

&yen;

¼

&frac14;

¦

&brvbar;

©

&copy;

½

&frac12;

·

&middot;

®

&reg;

¾

&frac34;

µ

&micro;

«

&laquo;

×

&times;

&para;

»

&raquo;

÷

&divide;

§

&sect;

°

&deg;

±

&plusmn;

 

 

 

Symboly pro znaky s akcenty

 

Znak

Symbol

Znak

Symbol

Znak

Symbol

À

&Agrave;

ç

&ccedil;

Ï

&Iuml;

à

&agrave;

È

&Egrave;

ï

&iuml;

Á

&Aacute;

è

&egrave;

Ñ

&Ntilde;

á

&aacute;

É

&Eacute;

ñ

&ntilde;

Â

&Acirc;

é

&eacute;

Ò

&Ograve;

â

&acirc;

Ê

&Ecirc;

ò

&ograve;

Ã

&Atilde;

ê

&ecirc;

Ó

&Oacute;

ã

&atilde;

Ë

&Euml;

ó

&oacute;

Ä

&Auml;

ë

&euml;

Ô

&Ocirc;

ä

&auml;

Ì

&Igrave;

ô

&ocirc;

Å

&Aring;

ì

&igrave;

Õ

&Otilde;

å

&aring;

Í

&Iacute;

õ

&otilde;

Æ

&AElig;

í

&iacute;

Ö

&Ouml;

æ

&aelig;

Î

&Icirc;

ö

&ouml;

Ç

&Ccedil;

î

&icirc;

Ø

&Oslash;

ø

&oslash;

û

&ucirc;

ß

&szlig;

Ù

&Ugrave;

Ü

&Uuml;

Ð

&Eth;

ù

&ugrave;

ü

&uuml;

ð

&eth;

Ú

&Uacute;

Ý

&Yacute;

Þ

&Thorn;

ú

&uacute;

ý

&yacute;

þ

&thorn;

Û

&Ucirc;

ÿ

&yuml;

 

 

 

Symboly pro české znaky

 

ě

&#x011B;

Ě

&#x011A;

š

&#x0161;

Š

&#x0160;

č

&#x010D;

Č

&#x010C;

ř

&#x0159;

Ř

&#x0158;

ž

&#x017E;

Ž

&#x017D;

ý

&#xFD;

Ý

&#xDD;

á

&#xE1;

Á

&#xC1;

í

&#xED;

Í

&#xCD;

É

&#xE9;

É

&#xC9;

ú

&#xFA;

Ú

&#xDA;

ů

&#x016F;

Ů

&#x016E;

ó

&#xF3;

Ó

&#xD3;

ť

&#x0165;

Ť

&#x0164;

ň

&#x0148;

Ň

&#x0147;

ď

&#x010F;

Ď

&#x010E;

 

 

Poznámka: v kódu symbolů se rozlišují velká a malá písmena!

 :: Zpět na začátek stránky Nahoru