Podpora HTML5 elementu <video> a formátů OGG/OGV, WebM, MP4 a MOV.


Formát OGV s nastavenou velikostí (width, height) a ovládacími tlačítky (controls)
Formát OGG s vypnutým zvukem (muted)
Formát OGG pomocí elementu <source> a s automatickým spuštěním (autoplay), které ale musí být povoleno v prohlížeči, jinak nefunguje.
Formát OGG s vlastními tlačítky JavaScriptem
Formát WebM s ovládáním (controls)
Formát MP4
Formát MOV
Nefunkční formáty (ale záleží hlavně na kodeku, viz předchozí stránka):

AVI WMV

MPG