Ukotvení objektu uvnitř jiného objektu při změně rozlišení s využitím CSS vlastnosti position.

Moodle
Moodle