Přehled jednotlivých typů základního kódu WAPu
1. Základní kostra standardního WAPu 1.0, napsaná v jazyce WML 1.1:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

   <card id="hlavni_karta" title="WAP1 v jazyce WML">

   </card>

</wml>


Poznámka: v současné době stále ještě ideální varianta pro všechny mobilní telefony s podporou protokolu WAP (Wireless Application Protocol). Velikost *.wml souborů, které tvoří jednotlivé dokumenty WAPu, by neměla přesáhnout doporučenou hranici 1 397 bajtů, i když nejnovější mobilní telefony jsou schopné zobrazit stránky o velikosti až do 3 000 kB.

:: Emulátor mobilu TagTag sipka
:: Opera mini Demo (nezapomeňte v menu Tools/Settings přepnout na "Mobile view") sipka


2. Základní kostra WAPu verze 2.0, napsaná v jazyce XHTML-MP 1.0 s využitím WCSS:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

  <head>
    <title>WAP2 s formatovanim pomoci WCSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="styly_wap.css" type="text/css" />
  </head>

  <body id="jmeno_stranky">

  </body>

</html>


Poznámka: aktuální (2011, viz m.idnes.cz nebo m.seznam.cz) varianta pro PDA a mobilní telefony s podporou WAP 2.0 a nainstalovaným prohlížečem klasických www stránek (např. Opera mini pro mobily s Javou nebo Opera mobil pro "chytré" mobily s operačními systémy (Android, iOS, Windows Mobile, Symbian apod.). XHTML-MP a WCSS jsou "ořezané verze" jazyků XHTML a CSS se zaměřením především na formátování textu (XHTML-MP je zároveň svou syntaxí velmi podobný jazyku WML, více na http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd).

:: Emulátor mobilu TagTag sipka
:: Opera mini Demo (nezapomeňte v menu Tools/Settings přepnout na "Mobile view") sipka


3. Základní kostra standardního webu, napsaná v jazyce XHTML 1.0 Strict s formátováním pro mobil (PDA) pomocí CSS, připojených k dokumentu elementem <link /> (resp. @import) a jeho atributem media="handheld":

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <title>Web pro mobilní telefon s formátováním výhradně pomocí CSS</title>
     <link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css" media="screen" />
     <link rel="stylesheet" href="styly_tisk.css" type="text/css" media="print" />
     <link rel="stylesheet" href="styly_mobil.css" type="text/css" media="handheld" />

     <style type="text/css">
       @import url(styly.css) screen;
       @import url(styly_tisk.css) print;
       @import url(styly_mobil.css) handheld;
     </style>

   </head>

   <body>

   </body>

</html>


Poznámka 1: perspektivní (aktuální?) varianta pro PDA a mobilní telefony s podporou WAP 2.0.
Poznámka 2: Výše zmíněná verze Opery pro mobilní telefony ale používá speciální proxy server společnosti Opera, který klasické webové stránky automaticky přeformátuje (zjednoduší) pro zobrazení na mobilním telefonu i bez připojeného formátovacího CSS souboru.


:: Emulátor mobilu TagTag sipka
:: Opera mini Demo (nezapomeňte v menu Tools/Settings přepnout na "Mobile view") sipka