Přehled jednotlivých typů základního kódu webových stránek (i těch historických)
1. Základní kostra webu, napsaná v jazyce XHTML 1.0 Transitional s kódováním češtiny windows-1250 (lze použít také unixové iso-8859-2):

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title>
   </head>

   <body>

   </body>

</html>


Poznámka: v současné době bezpochyby ideální varianta pro začínajícího webmastera, profesionál nechť si na základě svých znalostí a zkušeností ale vybere jednu ze tří následujících variant.


2. Základní kostra webu, napsaná v jazyce XHTML 1.0 Strict s kódováním windows-1250:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title>

     <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />

     <link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css" media="screen" />
     <link rel="stylesheet" href="styly_tisk.css" type="text/css" media="print" />
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly_mobil.css" media="handheld" /> <!-- mnoho mobilů s Android a iOS nepodporuje, vhodné řešit tzv. responzivním webem -->
   </head>

   <body>

   </body>

</html>


Poznámka pro profíky: tzv. xml deklarace <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> v prvním řádku kódu ale přepíná Internet Explorer 6 do nestandardního zobrazovacího "quirk" módu. Řešení tohoto problému (který se projevuje např. chybným výpočtem velikosti blokových prvků webu) najdete v následující variantě základní kostry, úplný popis quirk módu a další možné řešení pomocí CSS hacku je na této stránce.
Protože je pro formátování webu, napsaného v jazyce XHTML 1.0 Strict resp. XHTML 1.1. (viz dále) nutné použít jazyk CSS, jsou v kódu také připraveny řádky na připojení externích souborů s deklarací CSS pro jednotlivá zobrazovací zařízení (<link rel ... />). Důvodem tohoto řešení je především oddělení datové a formátovací části webu, aby bylo možné automaticky zobrazovat strukturovaná data z jednoho dokumentu současně na různých výstupních zařízeních (monitor, tiskárna, display mobilu či PDA apod.).
Seznam povolených XHTML elementů pro tyto aktuální verze jazyka XHTML najdete na www.w3.org/TR/xhtml11/doctype.html#s_doctype/.3. Základní kostra webu, napsaná v jazyce XHTML 1.0 Strict s kódováním utf-8

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title>

     <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />

     <link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css" media="screen" />
     <link rel="stylesheet" href="styly_tisk.css" type="text/css" media="print" />
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly_mobil.css" media="handheld" /> <!-- mnoho mobilů s Android a iOS nepodporuje, vhodné řešit tzv. responzivním webem -->
   </head>

   <body>

   </body>

</html>


Poznámka: s tímto kódováním není nutné použít xml deklaraci <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>, která přepíná Internet Explorer 6 do nestandardního zobrazovacího "quirk" módu. Použitý HTML editor ale musí uložení dokumentu v tomto kódování podporovat! Pozor tedy na editor Golden, který ukládá vždy do windows-1250, doporučuji např. PSPad, AceHTML, je možné použít i Poznámkový blok (viz následující obrázek). Nestačí tedy nastavit kódování utf-8 pouze v hlavičce a dokument pak uložit ve windows-1250, místo českých znaků jsou pak v prohlížeči zobrazeny nesmysly, pokud je použita čeština i v titulku stránky, v Exploreru se dokonce zobrazí jen prázdná stránka!

utf-8


4. Základní kostra webu, napsaná v jazyce XHTML 1.1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title>

     <style type="text/css">
       @import url(styly.css) screen;
       @import url(styly_tisk.css) print;
       @import url(styly_mobil.css) handheld; /* mnoho mobilů s Android a iOS nepodporuje, vhodné řešit tzv. responzivním webem */
     </style>

   </head>

   <body>

   </body>

</html>


Poznámka: dokumenty napsané v této verzi jazyka XHTML ale musí být uloženy přímo ve formátu XHTML (tedy s příponou *.xhtml), ten ale nepodporuje Explorer a je nabídnuto pouze stažení a uložení souboru (viz tento příklad nebo následující obrázek). V Opeře a Firefoxu je již tento nový typ dokumentů zobrazen dobře.
Také je nutné ověřit, zda hostingový server podporuje v tomto případě povinný MIME type application/xhtml+xml, nelze použít tradiční text/html (viz řádek <meta ... />).
Xml deklaraci <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> tentokrát v kódu ponecháme, prohlížečům, které XHTML formát podporují, tento řádek nijak nevadí.
Pro připojení externích souborů s deklarací CSS je použita nová vlastnost @import, která je již také zmíněnými dvěma "lepšími" prohlížeči podporována dobře i se specifikací výstupního zařízení (parametry screen, resp. print či handheld). Styly ale nefungují, pokud zapomenete za deklarací @import na středník!
Seznam povolených XHTML elementů pro tuto aktuální verzi jazyka XHTML najdete na www.w3.org/TR/xhtml11/doctype.html#s_doctype/
.

xhtml


5. Základní kostra webu, napsaná v jazyce HTML5 (v současné době nejaktuálnější varianta, stále ve vývoji):


<!DOCTYPE html>

<html lang="cs">

   <head>
     <meta charset="utf-8" />
     <meta name="description" content="Stručný popis stránky (SEO)" />
     <meta name="keywords" content="Klíčová slova stránky (SEO)" />
     <meta name="author" content="all: jméno; e-mail" />
     <meta name="robots" content="index, follow" />
     <meta name="googlebot" content="index, follow, snippet, archive" />

     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče (SEO)</title>

     <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico" />

     <link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css" media="screen" />
     <link rel="stylesheet" href="styly-tisk.css" type="text/css" media="print" />
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly-mobil.css" media="handheld" /> <!-- mnoho mobilů již nepodporuje, nutné řešit responzivním webem -->


   </head>

   <body>

     <main> <!-- Nový HTML5 element místo staršího <div id="main"> -->

        <!-- Obsah celého webu je vhodné rozdělit na sekce - hlavička <header>, patička <footer>, menu <nav>,
        dílčí oddíl stránky <section>, články <article> atd. Vše samozřejmě formátujeme pomocí CSS. -->

       <header>
       </header>

       <nav>
       </nav>

       <section>

         <article>
         </article>

         <article>
         </article>

       </section>

       <!-- 3. sloupec
       <aside>
       </aside>
       -->

       <footer>
       </footer>

     </main>

   </body>

</html>html56. Základní kostra webu, napsaná v jazyce XHTML 1.0 Frameset
(již nedoporučovaná, ale funkční i validní varianta pro stránky s rámy):

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

   <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
     <title>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title>
   </head>

   <frameset>

   </frameset>

</html>7. Základní kostra webu, napsaná ve starším jazyce HTML 4.01
(zastaralá, ale stále funkční a validní varianta):

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<HTML>

   <HEAD>
     <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
     <TITLE>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</TITLE>
   </HEAD>

   <BODY>

   </BODY>

</HTML>8. ... či jen prostě v "nějakém" HTML

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>


Poznámka: tato nejstarší varianta je z hlediska validity kódu zcela chybná, ale v prohlížečích bohužel stále funkční a proto na neprofesionálních webových stránkách pro svou jednoduchost nejčastěji používaná.
Zásadní chybou je především neuvedení použitého kódování českých znaků (ty jsou pak např. v prohlížeči Opera zobrazeny chybně, viz řádek <meta ... /> v předchozích příkladech), dále pak absence DTD (řádek <!DOCTYPE ... >), mnohé prvky jsou pak v prohlížečích zobrazeny také chybně nebo vůbec nefungují (např. CSS vlastnosti position:fixed či overflow:none v Exploreru 7).