Menu v samostatném souboru, vložené do stránky pomocí php funkce include

Úvod
Ceník
Novinky
Kontakt

Zdrojový kód souboru include.php:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Název stránky</title>
</head>

<body>
  <h1>Menu</h1>
  <?php include "soubor.inc"; ?>
</body>
</html>


Zdrojový kód souboru soubor.inc:

<a href="index.php">Úvod</a>
<a href="cenik.php">Ceník</a>
<a href="novinky.php">Novinky</a>
<a href="kontakt.php">Kontakt</a>