Test CSS2 vlastnosti @import


(zaměřeno na podporu v IE6, IE7, IE8, Firefox 3, Opera 9 a Safari 3)

Připojení definice kaskádových stylů v externím souboru se specifikací výstupního zařízení (CSS2 varianta): stránka by měla mít na obrazovce v pozadí grafiku, v tiskovém náhledu pozadí bílé (v IE 6 a 7 je ale pozadí bílé i na obrazovce).

<head>
  <style type="text/css">
    @import url(styly.css) screen;
    @import url(styly2.css) print;
  </style>
</head>


V IE8, Opeře, Firefoxu a Safari tato nová vlastnost funguje dobře, v IE6 i IE7 ale pouze v syntaxi bez specifikace výstupního zařízení (viz tento příklad).

<head>
  <style type="text/css" media="all">
    @import url(styly.css)
  </style>
</head>


Starší CSS1 varianta pomocí elementu <link> a atributu media funguje dobře všude (viz tento příklad).

<head>
  <link rel="stylesheet" href="styly.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="styly2.css" type="text/css" media="print" />
</head>pepe © 2006