Testování vlastnosti position:fixed


(zaměřeno na podporu v IE6, IE7, IE8, Firefox 3, Opera 9 a Safari 3)

CSS vlastnost position:fixed. Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6. Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE. Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6. Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu
CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu CSS vlastnost position:fixed (tento text nesmí rolovat). Opera a Firefox OK, nefunguje v IE6 a kupodivu stále ani v IE7, přestože byla podpora avizována! Protože je u nadpisu nastavené pozadí a 100% šířka, zbytek stránky by měl rolovat pod něj, ve Firefoxu OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat. OK, v Opeře OK jen pro text a obrázky; objekty videa a zvuku rolují přes tento text. Tento efekt je ideální použít např. pro menu na stránce jako náhrada rámů, které by se již v XHTML 1.0 Strict (resp. XHTML 1.1) neměly používat.

pepe © 2006