Testování standardního zobrazovacího módu


(zaměřeno na podporu v IE6, IE7, IE8, Firefox 3, Opera 9 a Safari 3)