Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Elektronické zpracování tištěného textu
Základní typografická pravidla se zaměřením
na zpracování diplomových (bakalářských) prací

Doplňkové efekty v elektronicky zpracovaném textu
:: Zpět na začátek stránky Nahoru